kask kask


EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - SZABLON ZBIORCZY

Dziękuję, że tutaj wszedłeś by zostawic swój wkład, dla kolejnych zdających.
Jeżeli chodzi o przesłanie pytań z egzaminu pisemnego i ustnego to bardzo mi usprawni pracę jeżeli swoje pytania przeniesiesz na przygotowane excele, pobierając pliki:
- dla egzaminu pisemnego #DO PYTAŃ Z PISEMNEGO.xlsx
- dla egzaminu ustnego #DO PYTAŃ Z USTNEGO.xlsx
Wypełnione odeślij zwrotnie na: kontakt@ener-pro.pl

Wypełnij też koniecznie okno poniżej dotyczące informacji o przebiegu egzaminu w twojej Izbie.
Jak sam wiesz, jest to bardzo pozyteczna informacja dla zdających, a wszystkie ciekawe wpisy publikuję na zakładce "WRAŻENIA Z EGZAMINU"

Adres e-mail:
Izba:
Specjalność:
Zakres:
Jeżeli nie wypełniłeś excela udostępnianego powyzej, wpisz pytania i odpowiedzi w oknie.
Jeżeli możesz, wskaż odpowiedź prawidłową.

1. ...treść pytania...
-odp. A (prawidłowa)
-odp. B
-odp. C
Opisz w kilku słowach przebieg egzaminu pisemnego w twojej Izbie.
Jak wpuszczano, rozsadzano, czy można było się komunikować itp.
Czy masz jakieś wskazówki dla osób zdających w kolejnej sesji?

Tu wpisz pytania które dostałeś na egzaminie ustnym:
1. treść pytania...
2. treść pytania... itd.
Podaj przebieg egzaminu ustnego w twojej Izbie.
Jaka była komisja?
Jakie materiały można było z sobą mieć?
Jakie masz wskazówki dla osób zdających w kolejnej sesji?
Jakie książki warto przeczytać na egzamin ustny? (Podaj autora i tytuł)
Jak oceniasz szkolenie w Izbie? Czy było przydatne? Na czyje zajęcia wawrto było chodzić?
podaj wynik 2+2 (zabezpeczenie przed automatami)

enerpro © 2016